Usluge

Psihoterapija predstavlja proces koji se odvija određenom dinamikom i ima svoja pravila, strukturu i cilj. Tom prilikom, uspostavlja se odgovarajuća saradnja i odnos poverenja između kvalifikovanog stručnog lica - psihoterapeuta sa jedne strane i klijenta, odnosno klijenata sa druge strane, zavisno od toga da li se radi o individualnoj, porodičnoj ili grupnoj terapiji. Pri tom, važno je da klijenti u kontaktu sa terapeutom i u samom prostoru gde se nalaze, osete sigurnim i slobodnim da autentično i spontano iznose svoje misli i osećanja. Opšti cilj u svakoj terapiji je svakako pomoć i podrška klijentima da dođu do željene promene i da budu zadovoljni sobom i svojim životom, dok konkretan cilj postavlja sam klijent.

Pružam usluge individualne, porodične i online psihoterapije i savetovanja, a uzrasti sa kojima radim su deca, adolescenti i odrasli.