O Meni

DA ME BOLJE UPOZNATE

Ja sam Tamara Radulović, dipl. psiholog, sertifikovani Geštalt savetnik i sertifikovani psihoterapeut Sistemske porodične psihoterapije. Pružam usluge individualne, porodične i online psihoterapije i savetovanja, a uzrasti sa kojima radim su deca, adolescenti i odrasli.

Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Odsek - psihologija. Završila sam prvi nivo edukacije iz Geštalt savetovanja i psihoterapije, a zatim i četvorogodišnju edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije. Posedujem nacionalni sertifikat za savetovanje i psihoterapiju.

Imam bogato iskustvo u radu sa decom i mladima, koji se suočavaju sa emotivnim teškoćama, sa traumom, ili ispoljavaju određene promene u ponašanju. Takođe, radim sa odraslima koji se susreću sa dilemama u svakodnevnom funkcionisanju, u roditeljstvu, komunikaciji, kao i sa nekim ličnim izazovima - samopouzdanje, anksiozni napadi, ispoljavanje jakih emocija, promene raspoloženja. Pored toga, psihoterapiju i savetovanje praktikujem sa klijenima koji žele da bolje upoznaju i istražuju sebe, svoje potencijale i koji imaju za cilj lični rast, razvoj i unapređenje kvaliteta života.

MOJ PRISTUP U RADU

U kontaktu sa klijentima sam otvorena za sve teme, empatična i podržavajuća. Volim dobar humor, koji često bude lekovit na terapiji. Trudim se da pre svega, uspostavim kvalitetan terapijski odnos, praćen poverenjem, razumevanjem i uvažavanjem klijenata i njihovih potreba. Klijente prihvatam takve kakvi jesu, sa svim njihovim snagama, potencijalima i ograničenjima. Sebe vidim ne samo kao eksperta, već najpre, kao klijentovog saveznika, saborca, saputnika i sapatnika u psihoterapijskom procesu.

Moj zadatak je da klijente podstaknem da sagledaju svoju situaciju, prepoznaju svoje potrebe i emocije, kao i da uz stručnu podršku dođu do rešenja koje oni smatraju da je za njih najbolje. Svako je poseban, jedinstven i ima svoju priču. Poštujući tu jedinstvenost, metode i tehnike koje primenjujem, prilagođavam uzrastu, potrebama, karakteristikama i afinitetima svakog pojedinačnog klijenta.
Smatram da je veoma važno da klijenti uvide da su pre svega oni odgovorni za svoje postupke, izbore koje prave, kao i skoro za sve što im se dešava u životu, a time su odgovorni i za promene koje mogu da ostvare.

MOJ PRISTUP U RADU

U kontaktu sa klijentima sam otvorena za sve teme, empatična i podržavajuća. Volim dobar humor, koji često bude lekovit na terapiji. Trudim se da pre svega, uspostavim kvalitetan terapijski odnos, praćen poverenjem, razumevanjem i uvažavanjem klijenata i njihovih potreba. Klijente prihvatam takve kakvi jesu, sa svim njihovim snagama, potencijalima i ograničenjima. Sebe vidim ne samo kao eksperta, već najpre, kao klijentovog saveznika, saborca, saputnika i sapatnika u psihoterapijskom procesu.

Moj zadatak je da klijente podstaknem da sagledaju svoju situaciju, prepoznaju svoje potrebe i emocije, kao i da uz stručnu podršku dođu do rešenja koje oni smatraju da je za njih najbolje. Svako je poseban, jedinstven i ima svoju priču. Poštujući tu jedinstvenost, metode i tehnike koje primenjujem, prilagođavam uzrastu, potrebama, karakteristikama i afinitetima svakog pojedinačnog klijenta.
Smatram da je veoma važno da klijenti uvide da su pre svega oni odgovorni za svoje postupke, izbore koje prave, kao i skoro za sve što im se dešava u životu, a time su odgovorni i za promene koje mogu da ostvare.
U vama je moć, a moja je uloga da vas osnažim i podržim u tome da preuzmete kontrolu - „uzmete život u svoje ruke“ i organizujete ga na način na koji želite.

KO SE MOŽE JAVITI NA PSIHOTERAPIJU I SAVETOVANJE

Na psihoterapiju se možete javiti ukoliko kod sebe, ili kod vašeg deteta prepoznate: strahove i fobije, napade panike, anksioznost, probleme sa snom, noćno umokravanje kod dece, nisko samopouzdanje, samopovređivanje, promene u ponašanju, ispoljavanje jakih emocija, agresivnost, nagle promene raspoloženja, teškoće u komunikaciji.
Dobrodošli su odrasli koji se susreću sa određenim dilemama u roditeljstvu: vaspitavanje i odgajanje deteta, priprema deteta na nove okolnosti - polazak u prvi razred, selidba, rođenje drugog deteta, suočavanje sa gubitkom, prevazilaženje stresnih i traumatičnih iskustava.
Na terapiju se uvek mogu javiti mladi i odrasli koji su motivisani da unapređuju sebe i rade na ličnom rastu i razvoju.
Dobrodošao je svako ko prepozna da mu je potreban neki vid podrške.