Online Psihoterapija

Online terapija funkcioniše isto kao i terapija uživo, jer je i na ovaj način moguće uspostaviti dobar i kvalitetan terapeutski odnos, što je najvažnije u svakom terapijskom procesu.

Mnoge metode i tehnike mogu se primeniti i putem online terapije, pri čemu cilj ostaje isti, a to je dobrobit klijenta.

Online terapija ne isključuje susret klijenta i terapeuta uživo, kada i ako se stvore uslovi za to. Neposredni ljudski kontakt, kada su dve osobe u istoj prostoriji, udišu isti vazduh, prate jedna drugoj govor tela, rukuju se prilikom pozdravljanja, svakako je prisniji i topliji, a i sami klijenti često imaju potrebu da svog terapeuta vide i upoznaju na ovaj način. Iz tog razloga, preporučljivo je da makar jedan susret, ukoliko je to moguće, bude uživo.

Iako susret preko ekrana nije isti kao kada postoji pravi „ljudski kontakt - licem u lice“, u praksi se pokazalo da online psihoterapija može biti jako delotvorna, a u izvesnim situacijama i vrlo praktična.
Nekada je to jedini način da dođete do svog terapeuta, jer iz određenih razloga niste u mogućnosti da to uradite drugačije - imate teškoće sa kretanjem, fizički ste udaljeni od terapeuta i radi uštede vremena i novca, ekonomičnije vam je da praktikujete online terapiju.

Takođe, ukoliko živite u gradu gde nemate ovakve resurse, ili u inostranstvu - na drugom govornom području, online psihoterapija je najbolje rešenje i omogućuje vam da dobijete tretman koji vam je potreban i to na vašem maternjem jeziku.

Jedini uslov za online terapiju je da obezbedite sebi prostor gde vam je udobno, prijatno i gde ćete imati svoju privatnost, tako da vas niko neće uznemiravati i prekidati. Potrebno je da isključite sve ostale uređaje u prostoriji, kao i notifikacije koje bi mogle da vam pristižu na uređaj koji koristite tokom terapijske seanse i da vam tako remete pažnju. Neophodno je da na seansi budete u potpunosti prisutni i fokusirani na proces.

Online seanse traju 60 minuta.