Psihološko Savetovanje

Na psihološko savetovanje se možete javiti ukoliko imate neku dilemu, ili izazov, sa kojim ne uspevate sami da se izborite i potrebni su vam određeni savet i podrška stručnjaka. Na savetovanju ste, za razliku od psihoterapije, usredsređeni na konkretan problem, koji se ne reflektuje na druge sfere vašeg života.

Savetovanje se primenjuje ako su vam potrebni priprema i prilagođavanje na nove životne okolnosti (rođenje deteta, selidba, novi posao), zatim, ako imate teškoće u komunikaciji sa izvesnim kolegom, ne možete da odlučite da li da prihvatite ponudu za posao, imate tremu pred predstojeći javni nastup, ako ne možete da položite neki ispit, itd.
Osim što se tada usko fokusiramo na određenu temu, bez detaljnije analize i sagledavanja vaše ličnosti, savetovanje je za razliku od psihoterapije, nešto direktivniji pristup u kome dobijate konkretnije savete, uputstva, češće domaće zadatke po kojima postupate između seansi.

Ipak, to ne podrazumeva davanje gotovih rešenja, već vi uz moju pomoć istražujete i dolazite do novih uvida, a na kraju i do najboljeg rešenja za sebe.
Proces savetovanja traje kraće, obično do desetak seansi. Međutim, nekada se tokom savetovanja može ispostaviti da je dilema sa kojom se suočavate kompleksnija, da utiče na druge oblasti vašeg života i remeti vaše funkcionisanje, kao i odnose sa drugima.

Na primer, možete doći do uvida da, ne samo sa određenim kolegom već i uopšte, imate teškoće u komunikaciji sa drugima, da generalno umete da budete neodlučni, ili da ne samo pred javni nastup, nego i u drugim situacijama imate sličan osećaj poput treme, ili anksioznosti.

U tom slučaju, odgovarajući tretman za vas bi bila psihoterapija, koja podrazumeva dugotrajniji proces i dublju analizu i razumevanje vas i vašeg života.

Psihološko savetovanje se može raditi uživo i online, skladno mogućnostima klijenata i datim okolnostima.

Seansa traje 60 minuta.