Individualna Psihoterapija

U individualnom susretu, dobićete odgovarajuću profesionalnu podršku u zavisnosti od toga sa čime dolazite i koji vam je cilj.

Psihoterapija može biti usmerena na prevazilaženje određenih izazova sa kojima se u datom trenutku suočavate, kao što su partnerski odnos, porodične krize, roditeljstvo, komunikacija, upravljanje stresom.

Ona može biti fokusirana na prevladavanje izvesnih teškoća kao što su panični napadi, ispoljavanje jakih emocija, promene raspoloženja, nisko samopouzdanje. Sa druge strane, na psihoterapiju se možete javiti čak i kada trenutno nemate upadljive teškoće u svakodnevnom funkcionisanju, već ste radoznali i motivisani da istražujete sebe, sopstvene potencijale i uvide o sebi i drugima, pa će u tom slučaju, terapijski proces biti usmeren na vaš lični rast i razvoj.

Naposletku, psihoterapija može biti od pomoći čak i onda kada ne možete jasno da definišete svoj cilj, ali prepoznajete da ste već izvesno vreme nezadovoljni svojim životom, odnosima sa drugima i uviđate da nešto nije kako biste želeli da bude.
Na samoj terapiji, trudim se da vam se pridužim ne samo iz pozicije stručnjaka, već i iz pozicije ljudskog bića koje je tu da vas sasluša, razume i uvaži.

Moja uloga kao terapeuta je da vam uz pomoć svog znanja i iskustva, kroz objektivan pristup, pomognem da dođete do novih uvida i sagledate situaciju iz drugačije perspektive. Zahvaljujući tome, kao i kvalitetnom terapijskom odnosu, koji zajedno gradimo, a koji je praćen poverenjem, empatijom i potpunim prihvatanjem s moje strane, vi ćete kroz terapijski proces biti osnaženi i podržani da dođete do konkretnog rešenja.

Moja uloga nije da vam dajem gotova rešenja i recepte za srećan život, niti da vam govorim šta je najbolje za vas, jer na isti način na koji sam ja stručnjak u svojoj oblasti rada, vi ste stručnjak za svoj život.

Naš prvi susret je pre svega uzajamno upoznavanje i uglavnom je vezan za prikupljanje nekih osnovnih podataka, informisanje o plaćanju, zatim obuhvata razgovor o razlogu dolaska, postavljanje cilja koji želite da dostignete i određivanje dinamike daljeg rada. Seansa traje 60 minuta.